Een gezonde regio,

dat kan alleen maar samen.

Een gezonde regio Zoetermeer. Dat is de ambitie van aanbieders van zorg en welzijn, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben wij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in Zoetermeer op peil te houden. Dat is hard nodig omdat de bevolking snel vergrijst en de vraag naar zorg en welzijn de komende jaren gaat toenemen terwijl er niet meer personeel, mantelzorgers en financiële middelen komen.

Onze leden aan het woord

“De cliënten en medewerkers van de bedrijven van Fundis voelen nu aan den lijve wat de arbeidstekorten in de zorg voor knelpunten veroorzaken. De komende tien jaar gaat dit tekort snel toenemen. Zoetermeer 2025 is voor ons dé kans om deze uitdaging samen met partners op te pakken!”

Jeroen van den Oever | Directievoorzitter Fundis

Zoetermeerders minder gezond

Uit onderzoek blijkt dat Zoetermeerders minder gezond leven en minder bewegen dan andere Nederlanders. Iets meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Bovendien hebben Zoetermeerders meer chronische aandoeningen. De komende tien jaar stijgt het aantal inwoners met de diabetes, dementie, stemmingsstoornissen, COPD en de gevolgen van een beroerte. Om de continuïteit van zorg en welzijn voor inwoners van Zoetermeer ook in de toekomst te blijven waarborgen, moeten we in Zoetermeer samen oplossingen vinden.

Leden van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer zijn: