Doe met ons mee!

De coronapandemie bewijst hoe kwetsbaar gezondheid is en hoe de capaciteit van zorg en welzijn in korte tijd onder enorme druk kan komen te staan. We moeten goede, regionale afspraken maken over de inzet van schaarse capaciteit, zoals wijkverpleging en bedden. Doen we de juiste dingen op de juiste plek die inwoners ook daadwerkelijk helpen? Wanneer verwijzen we? Wie doet wat en hoe werken we optimaal samen? Deze regionale afspraken maken we in Verenigingsverband en daar wil je onderdeel van zijn.

Als je lid bent van de Vereniging, denk en schrijf je mee aan hoe we de hoofdlijnen inhoud gaan geven. Je denkt en schrijft mee aan de kwaliteitsstandaarden van zorg en welzijn in de regio. In een netwerk van aanbieders van zorg en welzijn is er veel onderlinge uitwisseling van inspiratie, expertise- en kennisontwikkeling en (regio)samenwerking. Wij leren van jou en van elkaar en andersom. Het programmabureau Zoetermeer 2025 ondersteunt regionale projecten. Je krijgt hiermee dus professionele begeleiding in de regionale samenwerking;

Ook lid worden van de Vereniging?

Hebben jij en jouw organisatie een intrinsieke drive om de gezondheid, zorg en welzijn in Zoetermeer te verbeteren en het voor inwoners beter te maken (nu en in de toekomst)?
Onderschrijven jij en jouw organisatie de gezamenlijke visie op gezondheid, zorg en welzijn in Zoetermeer?
Hebben jij en jouw organisatie een duurzaam geloof in regionale samenwerking (samen bereiken we meer)?
Kunnen en willen jij en jouw organisatie in woord en daad ambassadeur zijn en actief betrokken in de communicatie rondom de Vereniging en een gezonde regio in Zoetermeer?
Kunnen en willen jij en jouw organisatie een bijdrage leveren in geld en menskracht?

Vijf keer een volmondig ja?

Neem dan contact met ons op.

Onze leden aan het woord

“Om een antwoord te hebben op alle uitdagingen in de zorg en het sociaal domein in Zoetermeer moeten we samenwerking bewuster organiseren: in een stevig netwerk, gebaseerd op visie, vertrouwen en voorbij de vrijblijvendheid. De Vereniging Gezondheidsregio legt hiervoor de basis en faciliteert de netwerkontwikkeling op alle niveaus. Tussen zorg- en welzijnsaanbieders, financiers en inwoners.”

Bregje Thomassen | directeur Vereniging en programmadirecteur Zoetermeer 2025

Leden van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer zijn: