De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer is in februari 2021 opgericht. Met de vereniging pakken aanbieders van zorg en welzijn gezamenlijk verbeteringen voor zorg en welzijn in de regio op. Dat doen we samen met financiers en inwoners en dat is uniek in Nederland. De Vereniging levert zelf geen zorg of welzijn. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zorg- en welzijnsaanbieders. De Vereniging werkt met het programma Zoetermeer 2025 aan het verbeteren van zorg en welzijn voor inwoners.

Onze strategie

We richten ons op drie thema’s om onze doelen te bereiken.

Preventie & Gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor preventie betekent dat we minder zorg en welzijn nodig hebben. We focussen ons op positieve gezondheid. Het gaat bovenal om de inwoner van Zoetermeer en hoe hij of zij invulling wil geven aan het leven.

Vernieuwing & Werkplezier

Vernieuwing is nodig om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Digitalisering, data-uitwisseling en technische vernieuwing gaan ons helpen. Innovatie via eHealth kan bijvoorbeeld helpen om zorg en welzijn persoonlijker en dichter bij huis (of zelfs thuis) te organiseren. Daarnaast is ook vernieuwing nodig in de manier van werken. Zorg- en hulpverleners ervaren meer werkplezier als zij meer ruimte in hun werk krijgen.

Organisatie & Regie

Zorg en welzijn moeten beter op elkaar aansluiten. Dat vraagt om een intensieve samenwerking in de regio. Om dat te bereiken maken we afspraken over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Met Zoetermeer 2025 werken we bijvoorbeeld aan een Gezondheidshuis en een nieuw Centrum voor Acute Zorg met gezamenlijke diagnostiekstraten.

Oprichters

Oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, ggz-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Inwoners van Zoetermeer, aanbieders van zorg en welzijn én financiers zijn samen verantwoordelijk voor de houdbaarheid van het systeem voor zorg en welzijn. In 2022 gaan we ook inwoners van Zoetermeer en financiers uitnodigen om actief deel te nemen binnen de vereniging.

Samen werken we aan een gezonde regio in Zoetermeer. Op Projecten zie je wat we allemaal aan het doen zijn. Ook lid worden van de Vereniging?

Leden van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer zijn:

Onze leden aan het woord

“Als Parnassia Groep geloven wij sterk in geestelijke gezondheid voor iedereen, én in samenwerking. Samenwerking in Zoetermeer met de collega’s van GGZ Rivierduinen, met de huisartsen, de spoedeisende hulp en de ouderenzorg. Ons motto daarbij? Alleen ga je het snelst, samen kom je het verst. Ook in Zoetermeer.”

Jurgen Verbeeck | Bestuurder Parnassia Groep