Zoetermeer loopt voorop in regionale samenwerking en is een landelijke proeftuin voor vernieuwing van zorg en welzijn.

Leden van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer zijn:

Onze leden aan het woord

“Om een antwoord te hebben op alle uitdagingen in de zorg en het sociaal domein in Zoetermeer moeten we samenwerking bewuster organiseren: in een stevig netwerk, gebaseerd op visie, vertrouwen en voorbij de vrijblijvendheid. De Vereniging Gezondheidsregio legt hiervoor de basis en faciliteert de netwerkontwikkeling op alle niveaus. Tussen zorg- en welzijnsaanbieders, financiers en inwoners.”

Bregje Thomassen | Directeur Vereniging en programmadirecteur Zoetermeer 2025